رام فارسی با قابلیت تماس Lenovo S6000 CALL

۲۰۱۴۰۵۱۵۰۱۰۰۴۸۳۰۸۱

فایل فلش فارسی با قابلیت تماس S6000 با لودر مخصوص جهت فلش

صدردصد تست شده و سالم

رفع مشکل گیر کردن روی آرم حذف ویروس

حل مشکل  ویروس time service و  monkey test

لینک دانلود پس از واریز وجه آنلاین به صورت خودکار خدمتتان تقدیم میگردد