حل مشکل شبکه بعد از فلش Y336-U02 C428 حل مشکل شبکه Y336-U02 حل عدم شناسایی سیم کارت و شبکه بعد از فلش به ورژنهای بالا نصب به روی منطقه C428 قابل فلش با ...