رام فارسی Huawei Y6 Pro TIT-AL00 C328B129 USB فایل فلش فارسی Y6 Pro TIT-AL00 بیلد نامبر C328B129 قابل فلش با USB و هم SD فایل ها به صورت جداگانه قرار داده شده شما ...