رام فارسی Huawei G750-T00 B268 فایل فلش رسمی و فارسی G750-T00 و آندروید 4.4.2 با بیلد نامبر  C00 B268  قابل فلش با اس دی کارت حل مشکل گیر کردن روی آرم ویروس و ...