یکی از الزاماته اتصال وفلش گوشیها به سیستم شما درایورهای آن گوشی میباشد تعدادی از درایورهای پر مصرف را برای راحتی کار شما دوستان آماده کردیم
android_usb_drivers

All MTK USB Driver 2014 htc&hoawei&smart&and all mtk

SAMSUNG USB Driver

SONY USB Driver

Huawei USB Driver

Htc pc Suite & Driver

LG USB DRIVER